EasyInvest - magazín o investicích, byznysu a ekonomice.

Býk versus medvěd
▲ Býk vs. medvěd
Zdroj: archiv

Nabídka a poptávka, aneb jak funguje trh?

Škola investování Načítání komentářů

Nabídka a poptávka. Dva pojmy, které byste určitě měli znát. Jak vlastně fungují trhy? Co způsobuje pohyb ceny, jinak rečeno změnu kurzu? Je to právě nabídka a poptávka, co pohybuje nejen s cenami na finačních trzích, ale také v obchodech, a celkově se s nimi setkáte vlastně všude. Pochopení funkce nabídky a poptávky je klíčové pro další chápání ekonomiky jako celku. Pokud se začínáte zajímat o investování, měli byste číst pečlivě. A pokud již investujete, ale slyšíte tyto dva pojmy poprvé, tak je něco špatně.


Na úvod bych rád na praktickém příkladu vysvětlil nabídka a poptávka fungují. Představme si dvě rozdílné osoby, obchodníka a kupce. Obchodník denně vystavuje své zboží na pultu ve svém obchůdku na rohu ulice. Kupec okolo obchůdku denně chodí, stejně tak jako spousta dalších lidí, kteří jsou pro obchodníka potencionální zákazníci. Když kupec příjde do obchůdku a chce si něco koupit, poptává po obchodníkovi zboží. Obchodník tím dělá protislužbu kupci, zboží mu tedy nabízí. V případě, že do obchůdku přijdou dva kupci, se obchodník musí rozhodnout, komu zboží prodá. Jelikož se obchodník snaží vydělat a vidí, že je o jeho zboží zájem, může si dovolit zvýšit cenu. V případě, že je cena přijatelná, jsou oba kupci ochotni za zboží zaplatit. V opačném případě, pokud se obchodníkovi zboží prodat nedaří, jeho cenu sníží.

Z příkladu lze odvodit jedna zákonitost. Se zvyšující se poptávkou roste cena a se snižující se poptávkou cena klesá.

Nabídka_poptávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak funguje nabídka a poptávka na finančním trhu?

Zde se dostáváme k otázce co vlastně hýbe s cenou na trhu. Proč tedy někdy kurz klesá a jindy zase roste? S cenou na trhu pohybuje právě nabídka a poptávka.  Cena na trhu vzroste, pokud poptávka převyšuje nabídku – zájem kupujících je větší než zájem prodávajících. V případě, že by byli na trhu pouze dva účastníci a kupující by poptával akcii za 100 Kč a prodávající ji nabízel za 105 Kč, nastala by tzv. patová situace, kdy se cena nehýbe – dokud by na trh nevstoupila třetí strana, která by z nějakého důvodu klidně nakoupila za cenu prodávajícího. Tím, že třetí strana nakoupí za 105 Kč, se cena akcie posune blíže k další nabídce (roste).  Na finačních trzích je velká likvidita, která tyto boje mezi nabídkou a poptávkou řeší.

Akcie Erste hloubka trhu

Na tomto příkladu si ukážeme hloubku trhu na české burze, konkrétně na akcích Erste bank. Vidíme, že  cena na snímku je 602,90 Kč a v den, kdy byl tento snímek pořízen, akcie padaly o 1,16 %. Jaký další vývoj kurzu mohl nastat?

V případě, že by ohledně akcií Erste bank vyšla nějaká pozitivní zpráva, by mohl kurz akcií růst a vyrovnat tak denní ztrátu. V momentě, kdy vyjde ona očekávaná zpráva, změní někdo z poptávajících názor a rozhodne se pro nákup za nejbližší nabídku. Zruší tedy příkaz pro nákup za cenu 600,50 Kč a zadá nový příkaz pro nákup za cenu 602,70 Kč. Jelikož je nejbližší nabídka pod tržní cenou, dojde ve skutečnosti k dalšímu poklesu. Z toho také vyplývá, že daný den nebyl pro akcie Erste bank příliš pozitivní. Pokud se nabízející snaží prodat pod tržní cenou, může to indikovat nějakou špatnou zprávu, chaos na trhu, ale rovněž to může znamenat, že prodávající pouze potřebuje rychle prodat.

Nabídka s poptávkou mají také vliv na linie supportu a resistance.  Ale o tom zase jindy.

Zdroj obrázku střetu nabídky s poptávkou: Wikipedia.org

-

Provozovatel serveru easyinvest.cz.

Další články autora